Obec Všechovice
Všechovice

Povinné informace

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Všechovice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Všechovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Radovan Mikuš - starosta
Ing. Marcela Tomášová - místostarostka
Ilona Zátopková - účetní, matrika, ohlašovna
Anna Lukešová - stavební úřad

 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Všechovice
Všechovice 17
753 53 Všechovice

Telefon: 581 622 632    
Kancelář starosty: 581 622 632   602 514 404
Matrika: 581 622 632    
Stavební úřad: 581 694  161               
datová schránka: bah2qvd  
Internet. stránky: www.vsechovice.eu
E-mail: vsechovice@vsechovice.eu,
starosta@vsechovice.eu

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Všechovice
Všechovice 17
753 53 Všechovice

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Všechovice
Všechovice 17
753 53 Všechovice

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  
Středa 7.00 - 12.00 13.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 581 622 632
e-mail: vsechovice@vsechovice.eu
Kancelář starosty
Tel: 581 622 632
Mobil: 602 514 404
e-mail: starosta@vsechovice.eu

4.5.

Čísla faxu

Fax:

4.6.

Adresa internetové stránky

www.vsechovice.eu

4.7.

Adresa e-podatelny

vsechovice@vsechovice.eu

4.8.

Další elektronické adresy

starosta@vsechovice.eu stavebniurad@vsechovice.eu
matrika@vsechovice.eu

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.
číslo účtu/kód banky: 1883130339/0800

6.

00302228

7.

DIČ

CZ00302228

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2018
 

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Všechovice
- Formuláře ke stažení zde

- Formuláře pro stavební řízení ke stažení zde


- Oznamovací povinnost k místnímu poplatku ze psů podle OZV 1/2004

- Odhlášení psa z evidence

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat
zde

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Všechovice vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       Sazebník úhrad zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Všechovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2016

 

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)