Obec Všechovice
Všechovice

Hasiči

Oslava 120. výročí založení SDH ve Všechovicích

Pozvánka

Hasiči v obci Všechovice (1891- 2011)

Z historie:

Založení hasičů v roce 1891 bylo významným krokem i v životě naší obce. Šlo především o podporu ochrany soukromého i veřejného majetku před požáry a živelnými pohromami a stejně tak o rozšíření kulturního vyžití spoluobčanů. Počáteční potíže malé hrstky hasičů byly překonány díky velmi dobré a obětavé práci jejich činných členů. S vděčností a láskou budeme vždy vzpomínat všech dobrovolných a obětavých členů, kteří ač mezi námi již nežijí, zůstávají pro nás příkladem ušlechtilé myšlenky nezištné pomoci bližnímu, což velmi dobře vystihuje původní heslo prvních hasičů: „Ni zisk – ni slávu!“

Prvními zakládajícími členy sboru byli pánové:

Josef Herna – tehdejší starosta obce

František Bělík

Josef Čech

Antonín Kajnar

Josef Kuchařík

Čeněk Majkus

Jan Malina

František Rábl

Jan Šrom

Josef Šrom

Josef Tomáš

Trantišek Tydlačka

Josef Vinklárek

Ihned po založení sboru začínají členové se sbírkou v obci na zakoupení stříkačky. Tento sen se jim splnil a za 750 zlatých byla v roce 1892 zakoupena ruční hasicí stříkačka, která dobře sloužila až do roku 1940.  Jelikož stříkačku nebylo kde uskladnit, zapůjčují představitelé obce obecní dřevěnou kůlnu, která sloužila k uskladnění stříkačky a ostatního nářadí až do roku 1937.

Po zakoupení stříkačky nastává perná práce naučit se stříkačkou zacházet, aby byli k zásahu dobře připraveni. Přestože byli členové dobře vycvičeni, dochází v roce 1900 při požáru na usedlosti pana Hermy k úrazu pana Josefa Dostála. Vzhledem k nedostatku nářadí, výzbroje a výstroje provádějí členové další sbírky, hrají divadla, pořádají taneční zábavy. Že je práce hodně svědčí i to, že hasiči provádí samaritánskou práci. Po požáru v roce 1934, kde byl zraněn pan Sklenařík, dochází k rozšíření členů o ženy, které přebírají samaritánskou službu. Jelikož členů přibývá a není místa pro schůzovou činnost a další uskladnění výstroje a výzbroje, začínají členové uvažovat o stavbě vlastní střechy hasičského domu. Stará hasičská zbojnice v čísle 7 nevyhovuje. Hasičský sbor, vida finanční potíže obce a nutnost stavby nové zbrojnice se rozhodl, že stavbu provede pomocí svých členů a příznivců sboru. Obec dává k dispozici část obecní zahrady p. č. 12/1 k tomu účelu, neboť uznává dobrou snahu a píli sboru a také uchránění obce od většího finančního nákladu. V případě, že by byl sbor zrušen, připadne nová budova do majetku obce. V roce 1936 začíná se stavbou.

Do roka hasičský dům, který si postavili členové sami, stojí. V roce 1938 se na valné hromadě rozhodlo o zakoupení nové stříkačky. Vzhledem k tomu, že nebyla přislíbena žádná finanční podpora ze strany obce, rozhodují se členové uskutečnit sbírku a o pomoc se obrací i na okolní obce. Pro nedostatek peněz rozhoduje výbor o půjčce v místní záložně, kde se hasiči zadlužili částkou 30.000 korun, za kterou se zaručili tehdejší velitel Alois Novák a předseda pan Josef Tomáš. Ihned se vstoupilo do jednání s firmou Stratílek a v roce 1940 se zakoupila dvoukolová motorová stříkačka, která velmi dobře sloužila až do roku 1962. K dopravě mužstva a techniky byly rozepisovány služby zemědělcům vlastnící koně. Později zajišťuje dopravu pan Oliva a Kolařík nákladními auty. V roce 1949 kupují všechovští hasiči starší nákladní auto Škoda. Auto po větších úpravách a opravách vydrželo až do roku 1968. V roce 1953 dochází ke změně názvu, místo dosud hasiči je zavedeno požárník, místo sbor – základní organizace. Ani tento název neodrazuje od práce, nácviku a kulturních akcí, hrají divadla, pořádají taneční zábavy a v roce 1960 za získané peníze pořizují vycházkové obleky pro 15 mužů, 10 žen a 10 žáků.

V roce 1961 při oslavách sedmdesátiletého trvání sboru dostáváme od okresní inspekce požární ochrany v Přerově za dobrou práci novou stříkačku DS16. Jelikož nákladní auto pomalu dosluhuje, shání se náhrada. V roce 1968 se konečně podaří zajistit nákladní auto Tatra 805 od vojska. V roce 1975 nám okresní inspekce přiděluje požární stříkačku PPS12 s veškerým příslušenstvím. V roce 1981 za pomoci MNV a okresní inspekce dostali nákladní auto AVIA 30. V roce 1982 dostáváme požární auto AVIA.

V roce 1970 se uskutečnil první ročník soutěže o putovní pohár Záhoří. První ročník byl pouze pro muže a od 3. ročníku je rozšířen i o družstva žen. Od roku 1987 jsme tuto soutěž rozšířili o další kategorii, a to o muže starší 40 let. Poprvé za trvání této soutěže se nám podařilo postavit i družstvo žen.

Při oslavách patrona hasičů sv. Floriána dne 7. 5. 1995 byl vysvěcen spolkový prapor hasičů při slavnostní mši všechovským farářem a hranickým děkanem ThLic. Vincencem Šalšou.

Práce hasičského sboru je protknuta nevšedním nadšením, obětavostí a pracovitostí. Nesporným kladem zůstává, že u kolébky hasičstva stáli lidé vzdělaní a pokrokoví, kteří našli pouta, jenž je spojovala. Všichni společně plnili vznešenou myšlenku pomoci bližnímu v dobách zlých, neboť požár znamenal a znamená jedno z největších neštěstí. Hodnotíme – li dnes činnost hasičů, nelze se zbavit domu, že práce našich průkopníků byla vzorná, by příkladná.

Za 120 let se poměry v naší vlasti podstatně změnily, nezměnila se však myšlenka prvních hasičů, ochrana majetku před ohněm a dalšími živly, ta zůstává neměnná a trvalá.

Ze současnosti:

SDH – každoročně hasiči slaví slavnost sv. Floriána, patrona hasičů, a to společně s ostatními hasičskými jednotkami z okrsku (Horní Újezd, Malhotice, Komárno, Provodovice, Rouské). V současnosti ustrnula činnost hasičů, členská základna je 18 členů, neprovádí žádnou činnost, nezúčastňují se soutěží. Cílem je rozšířit členskou základnu o další mladé členy a vzbudit v nich zájem o tento sport.

Zásahová jednotka – povinností obce je mít zřízenou zásahovou jednotku, která je kdykoli připravená zasáhnout v případě požáru i jiných živelných pohrom. V roce 2008 získali členové zásahové jednotky profesionální požární oděvy a obuv. K dispozici je požární vozidlo AVIA a požární stříkačka.

Rok 2011 - letošní rok je rokem 120. výročí založení SDH ve Všechovicích. Současnou starostkou hasičů je Marie Staňková.

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)