Obec Všechovice
Všechovice

Bohuslav Fuchs

Výstavní síň Bohuslava Fuchse ve Všechovicích

Z důvodu opravy je muzeum do 31. 5. 2019 mimo provoz. Děkujeme za pochopení. 

Výstavní síň je situována v autorově rodné obci Všechovice, nedaleko rodného domu, v prvním patře budovy bývalé školy z roku 1888, v prostorách dříve využívaných Obecní knihovnou.

Expozice byla vytvořena v úzké spolupráci s Fakultou architektury VUT v Brně a Muzeem města Brna, pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Palackého, Ph.D. Na její přípravě se podíleli místní občané, zastupitelé, majitel zámku, partneři expozice, studenti a pedagogové Fakulty architektury a Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Nosnou myšlenkou expozice je stálá připomínka odkazu osobnosti Bohuslava Fuchse v jeho rodné obci a podtržení významu jeho rodného, skromného a malebného kraje pro autorovu inspiraci, pracovitost, houževnatost a píli, díky nimž se dokázal prosadit.

Jednotlivé exponáty doprovází bohatá obrazová výbava, sestávající z archivních a současných fotografií, dokumentů, plánů, filmů, audiozáznamů apod. Expozice je věnována především odborné veřejnosti, ale je záměrně koncipována tak, že svým obsahem a obrazovou složkou zcela jistě zaujme i širší laickou veřejnost.

Expozice je prostorově členěna do 3 navzájem propojených částí: Výstavní síň, Studijní centrum a MicroCinema.

Z hlediska obsahu se expozice dále člení do 7 oddílů:

 • Výstavní panely dokumentující mnohostranné dílo architekta a umělce na příkladu 16 vybraných děl s komentářem.
 • Haptické – hmatové architektonické modely, vyrobené z kompozitního materiálu na bázi cementu, zpřístupňující i osobám s postižením zraku lepší představu o velikosti, tvaru a členitosti pěti nejvýznamnějších budov Bohuslava Fuchse realizovaných v ČR.
 • Sádrová hlava, jejímž autorem je brněnský sochař, architekta a pedagog, doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský.
 • Historicky cenné knihy a monografie věnované dílu a životu všestranného architekta a umělce v místním a mezinárodním kontextu.
 • Knihy – průvodce expozicí, dokumentující na historických fotografiích vedle života Bohuslava Fuchse i jeho výtvarnou, uměleckou a architektonickou činnost. Jejich součástí je soupis díla, bibliografie, studijní a teoretické texty, kniha personálií, kniha fotografií, kniha kreseb a maleb, a kniha modelů, dokumentující rozbor plasticity vnější formy a vnitřních prostorových vazeb u pěti vybraných realizací.
 • Audiovizuální prezentace a multimediální průvodce expozicí a dílem Bohuslava Fuchse v ČR a na Slovensku. Obsahuje rovněž záznamy rozhovorů s pamětníky, spolupracovníky, potomky Bohuslava Fuchse, architekty a historiky umění a architektury. Audiovizuálně prezentuje současnou atmosféru několika vybraných realizací.
 • Nábytkové prvotiny Bohuslava Fuchse z obytného domu pro spisovatele Jakuba Demla v Tasově u Třebíče.

Aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách Výstavní síně, nebo na sociálních sítích: Google+ a Facebook.

Budování muzeí na Hranicku

Dlouhodobé snahy o vybudování nových venkovských muzeí a síťování nových i již existujících muzeí na Hranicko existují již od roku 2009. Na počátku stál projekt financovaný z POV Olomouckého kraje 2009 nazvaný "Za poznáním Mikroregionu Hranicko" (nositel Mikroregion Hranicko), mezi jehož hlavní aktivity mimo jiné patřila "měkká" příprava 5 muzejních expozic komunitní metodou Interpretace místního dědictví. Hned 4 z nich pak MAS Hranicko podpořila získáním dotací pro samotnou realizaci. Vzbuzený ohlas způsobil, že se na MAS záhy začali obracet další zájemci, díky čemuž v roce 2014 vznikají další 3 expozice. MAS Hranicko se tak dlouhodobě snaží o podporu sílícího trendu zhodnocování místního kulturního a historického dědictví formou budování stálých expozic a muzeí. Ideálním prostředkem pro to jsou tzv. Projekty Spolupráce (op. IV.2.1. Programu rozvoje venkova ČR), v němž se spojí alespoň 2 MAS z ČR či zahraničí za účelem realizace společného projektu. MAS Hranicko v tomto směru dlouhodobě spolupracuje s MAS Mohelnicko, v poslední době také s LGD Kraina Dinozaurów (Polsko) a MAS Moravská brána.

V rámci 13. kola PRV uspěla Žádost o dotaci na mezinárodní Projekt Spolupráce"Moravsko-polské cesty tradic a poznání", jehož se kromě Mohelnicka a Hranicka účastní ještě polská LGD Kraina Dinozaurów. V rámci něho vzniknou na jaře 2014 další 4 expozice a to v Mohelnici, Studené Loučce (Mohelnicko), Potštátě a Všechovicích (Hranicko).

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

 • 1281 první písemná zmínka
 • 878 počet obyvatel
 • 346 nadmořská výška (m n. m.)
 • 580 katastrální výměra (ha)