Obec Všechovice
Všechovice

Sportovní klub Všechovice

Bilancování roku 2016 SK Všechovice.

Usnesením valné hromady Sportovního klubu Všechovice, o. s. ze dne 21. 6. 2016, byl zvolen nový výbor SK. Byly zde mimo jiné také schváleny změny stanov a způsob veřejného hlasování při volbě výboru. Nový výbor byl zvolen v tomto složení:

Předseda: Bc. Janoštík Pavel

Tajemník: Ing. Jaroslav Hradil

Hospodář: Ponížil Bronislav

Členové: Studený Martin a Fryšák Roman

Nový výbor SK si určil pro rok 2016 tyto priority:

1) Pracovat s mládeží.

2) Údržba tenisových kurtů, areálu a klubovny.

3) Pořádání tenisových turnajů.

4) Rozšíření členské základny.

5) Spolupracovat s ostatními spolky a sdruženími v obci.

6) Vyúčtovat dotační prostředky za rok 2016 a požádat MŠMT a Olomoucký kraj o dotace na rok 2017. Jedná se o dotace na provoz, jednotlivé akce, prostředky na údržbu a investice, podpora dětí a mládeže.

Na čem jsme pracovali?

Byly zavedeny pravidelné tréninky dětí a to každé úterý a čtvrtek. Pro velký zájem dětí i z okolí jsme postupně děti rozdělili do tří věkových kategorií. Jeden týden v červenci, jsme dokonce trénovali dvoufázově po celý týden. Děti tenis velmi zaujal a na konci prázdnin nám na trénink postupně chodilo i třicet dětí. Velké uznání a obdiv patří trenérům, kteří dětem věnovali svůj čas a um. Dospělí pořádali několik velmi zdařilých turnajů deblů. Všechovice OPEN, turnaj firmy RENETRA nebo Všechovický pohár. Všechny tyto akce byly velmi dobře zorganizovány a probíhaly v pohodové a klidné atmosféře. Nutno podotknout, že i počasí nám velmi přálo. Stolní tenisté hrají soutěž OP 4tř. dospělých a drží se stále v popředí tabulky. Je jen škoda, že se nám v tomto odvětví nedaří práce s dětmi, jak bychom si představovali. Snad letošní rok bude lepší. Hlavním problémem je nedostatek trenérů, kteří by s dětmi byli ochotni pracovat.

Členové klubu se podíleli na údržbě povrchu kurtů, opravě sítí a napínacích lan, odklízení listí, sečení trávy. Poslední velkou akcí byla stavba tréninkové zdi, která vyrostla v zadní části za tenisovým kurtem č. 2., směrem od silnice. Závěrem roku oddíl uspořádal Štěpánskou zábavu a výtěžek bude sloužit ke spolufinancování akcí a nákupu potřebného vybavení.

Co plánujeme na rok 2017?

1) Omítnutí a nátěr tréninkové zdi.

2) Přístavbu klubovny - sklad nářadí.

3) Vyčištění kurtů od mechu a písku.

4) Oprava, popřípadě výměna záchytných sítí kolem celého hřiště.

5) Odpočinkové lavice pro hráče na obou kurtech.

6) Uspořádání dětského sportovního tábora u kurtů a sobotní turnaj dětí. Podrobnosti o tomto táboře přineseme do konce ledna a budou zveřejněny na internetových stránkách SK Všechovice.

7) Průběžný úklid kurtů a zazimování.

8) Školení trenérů tenisu s licencí III. stupně.

Plán turnajů na rok 2017.

Název turnaje: Zahajovací turnaj a otevírání sezóny.

Termín: 29. 4. popř. 6. 5. 2017 dle počasí. Termín bude upřesněn.

Název turnaje: Všechovice OPEN - 2017.

Termín: 22.7. 2017.

Název turnaje: Všechovický tenisový turnaj dětí a mládeže do 18. let.

Termín: 29. 7. 2017.

Název turnaje: Renetra CUP.

Termín: 19. 8. 2017

Název turnaje: Všechovice OPEN jednotlivců.

Termín: 2. 9. 2017.

Název turnaje: Závěrečný turnaj dvojic Burčák CUP.

Termín: bude upřesněněn dle počasí a možností organizátorů.

Ke konci roku 2016 bylo uvidováno 96. členů SK Všechovice a z toho bylo 44. dětí. V roce 2017 se ještě více chceme zaměřit na práci s dětmi, ale také s dospělými, kteří by se chtěli tenis naučit hrát. Bylo dobré rozšířit SK o ještě jiné aktivity, jako například flortbal, atletiku, cvičení žen a podobně. Poskytli bychom tak občanům Včechovic lepší a kvalitnější sportovní vyžití. Závěrem bych chtěl za celý výbor SK Všechovice popřát našim spoluobčanům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů v práci i v rodině po celý tento rok. Budeme se těšit na dobrou spolupráci s Vámi.

Za výbor SK Všechovice Bc. Janoštík Pavel.

www.skvsechovice.cz                                                                                 

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)