Obec Všechovice
Všechovice

TJ Tatran

Historie

Přechůdci TJ TATRAN  aneb historie Sokola a Orla až po současnost Tatran Všechovice

Tělocvičná jednota „Sokol“ byla založená v dubnu roku 1920, byla utvořená z Odboru národní jednoty, která povstala roku 1912 přetvořením čtenářského spolku „Metod“, nejstaršího spolku ve Všechovicích. Mezi zakládajícími členy byli Alois Herma, Augustin Fuchs, Miloslav Šejda, Josef Kejnar.

Tělocvičná jednota „Orel“ byla založena v září roku 1920.

Tělocvičná jednota Sokol byla velmi spojena i se školou ve Všechovicích, kdy děti ve škole, když neměly tělocvičnu, využívaly tělocvičnu Sokola. Také učitelé se angažovali v Sokole – např. řídící učitel František Šulc byla jednatelem a vzdělavatelem a matrikářem tělocvičné jednoty „Sokol“ ve Všechovicích.

Obě organizace byly v obci velmi aktivní a před 2. světové válkou veřejně vystupovaly. Sokoli v sále u „Segeťů“ Orli v „Rajfajsence“ pravidelně cvičili a organizovali divadla až do roku 1940, kdy protektorátní úřady zakázaly činnost obou spolků. Byla také přerušena činnost fotbalové klubu SK Všechovice. Fotbalový klub však využil benevolenci německých a protektorátních úřadů. Jeho členové v r. 1940 postavili u fotbalového hřiště zděné kabiny. V polovině r. 1943 spolu s dalšími obětavými sportovci vytvořili na „Záhoří“ novou sportovní organizaci v kopané, soutěž o „Podhostýnský pohár.

Protektorátní ministr Emanuel Moravec nařídil pak povinnou účast české mládeže v tzv. „Kuratorium“ pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Tento spolek v obci byl velmi aktivní. Poslední 2 válečné roky mládež v obci pravidelně cvičila u Segeťů, na hřišti, v tělocvičně, při pochodových cvičeních. Konala se veřejná vystoupení za aktivní účasti učitelů školy, kácení máje apod. Tuto organizaci aktivně vedl Miloš Vinklárek za vydatné pomoci několika mladých občanů. Po skončení 2. světové války byla organizace „Kuratoria“ postoupena jako kolaborace s německými fašisty.

Po 2. Světové válce se znovu rozjíždí činnost Sokola, Orla, SK Všechovice.

V letech 1948-1951 byli členové výboru oddílu Jan Žák, Jan Langer, Josef Hlobilek, Vítězslav Pospíšil.

V roce 1951 dochází k přejmenování na Tatran Všechovice, předsedou je v této době Josef Hlobilek, později František Kolařík.

V roce 1975 jsou dostavěné nové kabiny. Velký podíl na dostavbě má tehdejší předseda TJ Tatran – Josef Šimara, který aktivně vedl výstavbu, evidoval brigádnické hodiny a povzbuzoval členy k aktivitě.

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)