Obec Všechovice
Všechovice

Myslivci

Z činnosti Mysliveckého sdružení „Záhoran“ Všechovice

Naše MS Záhoran Všechovice bylo nově založeno v roce 1992. Vzhledem ke změnám, které proběhly v myslivecké legislativě bylo založeno honební společenstvo, ve kterém byli sdruženi všichni vlastníci honebních pozemků v rámci hranic nové honitby. S vytvořením a registrací honebního společenstva velkou částí přispěli členové našeho sdružení. Po vytvoření Honebního společenstva Všechovice jako vlastníka honitby byla s MS Záhoran uzavřena nájemní smlouva na výkon práva myslivosti.

Významnou úlohu při všech úkonech spojených s vytvořením HS odvedly i OÚ Provodovice a OÚ Všechovice. Naše MS v současné době provádí výkon práva myslivosti na 700 ha honebních pozemků. Na této výměře myslivecky hospodaří se zvěří srnčí, zajícem polním, bažantem obecným a ostatní zvěří drobnou a zvěří škodící myslivosti. MS sdružuje 19 členů s obcí Všechovice a Provodovice. Naším prvořadým úkolem je řádný chov, ochrana a lov zvěře, dále pak ochrana a zlepšování životního prostředí zvěře. Za tímto účelem je prováděna výsadba remízků, výroba krmných a ostatních mysliveckých zařízení, zajišťování dostatečného množství kvalitního krmiva na přikrmování zvěře, včetně zajištění medikamentů pro zvěř.

Velkou část své činnosti věnují naši členové výpomoci při lesních pracích v obecních lesích zejména při stavbě oplocenek, výsadbě stromků a vysekání trávy nebo při ochranných nátěrech proti ohryzu. Z naší iniciativy a podpory OÚ Provodovice zbudovali naši členové rybník na Bradle, kde se ve volných chvílích věnují rybaření i za účasti ostatních občanů našich obcí.

Věnujeme se rovněž činnosti kulturní pořádáním tanečních zábav pro veřejnost. Vrcholem a odměnou za celoroční práci pro zvěř a celou honitbu je tradiční hon na drobnou zvěř, který je zakončen poslední lečí, na kterou vždy zveme širokou veřejnost, kde členové honebního společenstva mají připraven guláš. Součástí poslední leče je i bohatá věcná a zvěřinová tombola.

Nutno podotknout, že naše činnost probíhá v úzké spolupráci hlavně s Honebním společenstvem Všechovice, OÚ Všechovice a Provodovice, Záhoran a. s. Všechovice a přátel myslivosti z řad občanů. Sponzorsky podporuje naši činnost i firma Sitap Horní Újezd. Všem tímto za spolupráci a podporu děkujeme. V některém z dalších vydání zpravodajů Vás šířeji seznámíme s naší činností a výsledky naší práce.

Členové MS Záhoran Všechovice

Tradiční poslední leč se uskuteční 3. prosince 2011 

Knihovna

 

knihovna

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

SMS - kanál
 

 

Virtuální prohlídka obce

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)