Obec Všechovice
Všechovice

Schola Všechovice

HISTORIE VŠECHOVSKÉ SCHOLY

Druhý vatikánský koncil, který proběhl v Římě v letech 1962 – 1965, zapříčinil to, že se ve většině farnostech začali scházet lidé k nácvikům nově vznikajících liturgických zpěvů. Pro tuto službu církve – doprovázení liturgie zpěvem – se rozhodli i někteří lidé ve všechovské farnosti. Zmínka o schole ve Všechovicích začíná roku 1971, kdy tehdy zde působící P.Vincenc Šalša zapsal na první list čtyři sta stránkové Kroniky scholy tato slova: „...A my na to odpovídáme tím, že chceme do liturgie vnést všechno, co je možné, abychom se živě mohli účastnit služeb Božích. Kde jen bylo trochu možné, vznikaly scholy. A tak jsme se pokusili i v naší farnosti jít touto cestou...“

Scholu tehdy tvořilo asi 30 dětí školního věku, které nacvičovaly s místním farářem a farní hospodyní pásmo recitací a zpěvů, také Jesličkové pobožnosti. Brzy se schola rozrůstala a v červenci 1972 se poprvé odvážila zazpívat při mši sv. na farním poutním zájezdu ve Křtinách. Členem scholy byl zatím jediný chlapec, Pavel Koukal, který později zastal post varhaníka namísto p. Zely a společně se sestrou Aničkou doprovází hudebně mše sv. několikrát týdně od roku 1975 až dodnes.

Po roce 1980, kdy přišli někteří muži z vojny a přidali se, vznikl ze scholy sbor a jeho členové (ze Všechovic, ale také z okolních obcí Komárno, Rouské, Malhotice, Provodovice) se začali scházet k pravidelným zkouškám i zpěvům při liturgii.

Postupem času začala většina zpěváků a zpěvaček zakládat rodiny, a tak se složení sboru často trošku měnilo. Sbor se učil stále nové písně, kterými doprovázel nejrůznější události, především Vánoce, Velikonoce, hody ve Všechovicích i okolních vesnicích.

Místní hospodyně hlídávala děti mladých párů, které nadále pokračovaly ve scházení se a nacvičování sborů. Děti dorůstaly, stále následovaly své rodiče na nepravidelné zkoušky, a postupně se přidávaly se zpěvem ke svým rodičům. Početné rodiny vytvářely společenství, které se scházelo jak při zpěvech v chrámu, tak při společně tráveném letním čase na Arše v Rajnochovicích a na komárenské louce pod stany. V roce 1996 byla z menších dětí založena „malá schola“, která zpívávala na „hrubé“. Manželé Cíchovi pro děti nejen ze sboru pořádali letní tábory.

V tomto roce byly velmi staré a plačtivé pohřební písně nahrazeny novějšími a nadějnějšími texty, ustálila se skupina starých i nově příchozích všechovských zpěváků, kteří dodnes zpívají na pohřbech. Sbor sestavený z rodičů a jejich dětí, ale i ostatních zdatných zpěváků začal pravidelně hudebně přispívat k programům v Domově seniorů v Hranicích, při svátcích Matek, při farních poutních zájezdech, při setkáváních schol hranického děkanátu. V roce 1999 postupně sbor opustili zpěváci z okolních vesnic, zůstali jen Všechovjáci. Sbor byl rozdělen na malou scholu, při významných příležitostech jako Vánoce a Velikonoce se k malé schole dodnes přidávají původní členové (rodiče zpěváků malé scholy) a společně tvoří sbor.

Malá schola se aktivně začala podílet na Živém Betlému, vánočních pásmech, při hlavních poutích na sv. Hostýně jako družičky a ministranti, při Tříkrálových sbírkách, při Mikulášských besídkách, několikrát nacvičila a v místním kině představila divadlo. V roce 2001, po školní soutěži Písnička má zelenou, byla oslovena a do scholy pozvána další děvčata. Scholu tak od tohoto roku tvoří nová generace zpěváků, asi 20 mladých ve věku 6 – 18 let.

Schola kvetla, vystupovala se svými koncerty i v okolních vesnicích, se svým mohutným obsazením nacvičovala čtyřhlasé písně. Našlo se mezi zpěváky i mnoho nadaných, kteří zpěv obohacují hudebními nástroji – zobcové a příčné flétny, housle, klávesy, kytary.

Věříme, že i další generace budou v této službě církvi pokračovat.

Knihovna

 

knihovna

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

SMS - kanál
 

 

Virtuální prohlídka obce

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)