Obec Všechovice
Všechovice

Historie

Historie farnosti Všechovice

Podle profesora Hosáka se fara připomíná již v roce 1408, avšak v roce 1427 se počítá do farnosti kelečské, kde v roce 1421 působil husitský farář. Fara ve Všechovicích zanikla pravděpodobně za husitských válek. Další zprávy o ní máme až v roce 1567, kdy se ve  farnosti zřídilo luterství a fara byla tedy obsazena luterským farářem. Roku 1584-1586 dostal tehdejší držitel všechovického statku Jan starší z Počenic od olomouckého biskupa Stanislava Pavlovkého rozkaz, aby luterského faráře z farnosti vypudil. Protože Jan Želecký zprvu nevyhověl, byl poslán 6. dubna 1587 před biskupský manský soud. Roku 1589 bylo biskupovo úsilí korunováno zdarem a na faru byl dosazen katolický farář Jiří Patricius – Petráš. Tím však luterství z farnosti ještě nevymizelo. Poddaní, zřejmě z návodu nekatolické vrchnosti, odvádějí desátky raději do Malhotic, kde funkci luterského pastora vykonával sedlák Dobiáš (Tobiáš). Ani k faráři se vrchnost nechovala lépe. Jan Želecký dal dokonce v roce 1599 zavřít všechovický kostel, faráře hanobil a chtěl ho z farnosti vypudit. Z nařízení konzistoře směl všechovický farář pást svůj dobytek na kelečských pastvinách. Po dobu zavření kostela směli farníci navštěvovat horní kostel v Kelči. Poslední zmínka o všechovické faře pochází z roku 1615, kdy se připomíná katolický farář Jakub Král, kterému byly odpírány desátky z Opatovic. Vrchnost se přidala ke stavovskému odboji a Jan Starší Želecký z Počenic proto manské léno Všechovice ztratil. Odňaté léno dostal olomoucký kanovník Ondřej Orlík, svobodný pán z Laziska. Želečtí z Počenic, kteří se zatím stali katolíky, dostali léno Všechovice znovu v roce 1658 a drželi je do roku 1808.

Za třicetileté války fara zanikla a v roce 1653 byla spravována z Kelče. K jejímu obnovení došlo teprve v roce 1665, kdy se prvním pobělohorským farářem stal Václav Mechel. V roce 1673 dostala farnost i prvního kooperátora Vavřince Trnku. V pobělohorské době byla nějakou dobu spravována ze Všechovic i sousední farnost Paršovice, která byla později přidělena do Soběchleb. Roku 1786 byly Opatovice přiděleny k obnovené farnosti v Paršovicích. Roku 1785 byl „odfařen“ Horní Újezd, který se stal spolu s Osíčkem samostatnou kuracií.

Farnost tvořila a dosud tvoří obec Všechovice s farním kostelem Nejsvětější Trojice, postaveným v roce 1779, Býškovice a Malhotice s filiálními kaplemi, dále Provodovice a Komárno. Do roku 1949 příslušela farnost pod děkanství v Kelči, od roku 1950 k děkanství v Holešově a od roku 1960 příslušela pak k děkanátu v Přerově.

Jména farářů, kteří působili ve Všechovicích

1584 – nekatolický farář

1589 30/7 – P. Jiří Petráš

31/3 – ¼ 1594 – P. Jakub Bitomský

¼ 1597 – P. Jiří Patricius

1. Venceslaus Georgius Mechel, (11/1 1665- 16/2 1671)

2. Joannes Ignatius Janáček, (16/2 1671 – 1681)

3. Joannes Georgius Martinus Skopalík, (9/4 1675)

4. Venceslaus Metzner, (9/4 1675)

5. Joannes Josephus Ignatius Molata, (9/2 1714 – 1723)

6. Joannes Antonius Sigmund, (15/12 1723 – 3/3 1737)

7. Franciscus Hueber, (4/5 1737 – 25/9 1752)

8. Joannes Antonius Valentinus Heikenvelder, ( 28/9 1752 – 1756 )

9. Ignatis Antonius Krboš, nar. Uh. Ostroh asi 1705, nar. Uh. Ostroh asi 1705, farář – Újezd u Val. Klobouk, 1746-1752, (6/2 1756 – 22/3 1766 )

10. Aegidius Michel-vicedecanus, nar. Pačlavice,(7/4 1766 – 24/5 1797)

11. Antonius Dvořák, (4/7 1797 – 14/6 1822)

12. Christianus Wagner – vicedecanus, (18/10 1822 – 16/5 1834)

13. Joannes Schneider, nar. Moravské Lipnice 1783, ord. 1806, (9/7 1834 – 16/1 1850)

14. Joannes Sklenovský – vicedecanus, nar. Mor. Priboriens, ord. 1830, (20/5 1850 – 14/2 1862)

15. Franciscus Halfar, nar. Mor. Priboriens 1807, ord. 1832, (1/4 1862 – 15/9 1868)

16. Carolus Dok, nar. Mor. Cremsiriens 1814, ord. 1839, (15/12 1868 – 25/6 1879)

17. Joannes Husička, ThDr., nar. Mor. Olšanens 1836, ord. 1860, (30/10 1879 – 20/12 1898)

18. Josephus Kubíček, Msgre., vicedecanus, auditor, nar. Mor. Claustrellens 1855, ord. 1879, coop. Jevičensis,1892 parochus Slavcoviensis, parochus Všechoviensis 1899, (12/4 1899 – 18/7 1913)

19. Joannes Pernica, nar. 1858, ord. 1883, (8/10 1913 – 22/7 1918), + v Tištíně 22/2 1920

20. Mathias Kvapil, nar. 14/10 1863, ord. 5/7 1888, farářem ve Všechovicích ½ 1918, dříve byl: kaplan ve Velké Polomi, (1888 – 1891 Všechovice), 16/7 1891 – 6/2 1902 Špičky-kaplan, 6/2-10/10 1906 farář ve Staré Vsi u Přerova, farářem ve Všechovicích do 3.8.1927.

21. Bohumil Fukala, nar. 18/7 1872 v Hůrce u St. Jičína, ord. 1894, přišel z Albrechtiček u Příbora 1928, + 4/5 1932 ve Všechovicích a je zde pochován.

22. Rudolf Jambor, nar. ¼ 1877 na St. Jičíně,ord. 1901, přišel z Něm. Húzové, (1/10 1932 – 1/10 1948), ze Všechovic šel do penze na Starý Jičín

23. Vladislav Schneider, nar. 29/11 1919 Šumbark ve Slezsku, ord. 1943, + 13. 5. 1978, (9/12 1950 – 30/6 1971)

24. Vincenc Šalša, ThLic., (1/7 1971  - 26/12 1995), (1/7 1971  - 29/12 1995), pochován ve Všechovicích

25. František Měsíc, (1996 – 1999), nar. 2.12. 1933 v Podhradní Lhotě, ord. 5.7. 1971 v Brně

26. Josef Jelínek, Mgr., nar. 1/9 1968 v Boskovicích, ord. 28/6 1997 v Olomouci, 1996 jáhnem v AG Kroměříž, 1997 –1998 kaplanem v Rajnochovicích, od 15/10 1999 kaplan pro mládež děkanátu Hranice, 1998 – 1999 kaplan Valašské Meziříčí, od 1/12 2002 farářem ve Všechovicích, (1/7 1999 – 30/6 2008). Od 1.7.2008 působí ve Vnorovech.

27. Vratislav Kozub, Ing., nar. 18/2 1968 v Uherském Hradišti. Pochází ze Šumic (u Uherského Brodu), ord. 25/6 2005 v Olomouci; 2004-2006 jáhen a kaplan v Zábřehu na Moravě. 2006-2008 kaplan ve Vyškově. Od 1/7 2008 je farářem ve Všechovicích.

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

ČEZ Distribuce-plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)