Obec Všechovice
Všechovice

Program rozvoje obce

 
 
 
Program rozvoje obce Všechovice
V roce 2007, na začátku programovacího období Evropské unie a velkého očekávání dotací, byl vytvořen program rozvoje obce na roky 2007 – 2013. Jednalo se plán priorit a možností pro obec, který byl vytvořen na základě dotazníkového šetření mezi občany Všechovic. V dotazníku jste ukázali, co je potřeba v obci řešit. Tyto problémy byly rozděleny do několika oblastí:
  1. Vzdělávání, kulturní a společenské akce, volnočasové aktivity
V uplynulém období se podařilo investovat značné prostředky do celkové rekonstrukce základní školy ve Všechovicích, a to díky dotačním prostředkům ministerstva financí. V obci začaly působit nové spolky, začaly se více pořádat kulturní, společenské a sportovní akce.
  1. Veřejná prostranství a životní prostředí
Tato oblast velmi souvisí s technickou a dopravní infrastrukturou. Je zejména o úpravu středu obce, a to zejména výsadbu zeleně, doplnění mobiliáře a zabezpečení pravidelné údržby veřejných prostranství. Přestože toto oblast není ještě zcela dokončená, je již v plánu realizace v letošním roce. Co se týče údržby, je pravidelně a v rámci možností obce prováděno sečení trávy nebo odklízení sněhu na chodnících a veřejných prostranstvích. V loňském roce byla doplněna technika zametací kartáč a sběrač trávy. Vše bylo pořízeno v rámci projektu Mikroregionu Záhoran na pořízení techniky pro obce mikroregionu z dotačního titulu POV Olomouckého kraje.
  1. Dopravní a technická infrastruktura, rozvoj bydlení, občanská vybavenost a služby
Asi nejvíce viditelná je úprava křižovatkového prostro, která proběhla z roce 2009, a to opět za podpory dotačních prostředků Evropské unie a Olomouckého kraje. Ale nejen to, podařilo se vybudovat inženýrské sítě pro 16 nových rodinných domů v lokalitě Za Školou, kde nám vyrostly nové rodinné domy a přistěhovali se do obce noví občané.
  1. Rekreace, volný čas a cestovní ruch
Bylo vybudováno nové víceučelové hřiště, které je dnes hojně využíváno, dětská hřiště a dále byly zrekonstruovány tenisové kurty.
  1. Rozvoj hospodářství a podnikání, fungování obce
Právě připravenost obce na využití dotačních prostředků se ukázala v posledních letech klíčová. Právě díky této strategii se podařilo zrealizovat velké množství akcí za téměř 52 mil. Kč.
  1. Partnerství
I přesto, že některé aktivity nejsou navenek vidět, je zapojení a spolupráce ve svazcích Mikroregion Záhoran a Mikroregion Hranicko, Rozvojové partnerství regionu Hranicko velmi přínosné. V této oblasti se obvykle jedná o společné aktivity, které mají význam nejen pro Všechovice, ale pro širší region. Vznikají tak akce – plánování muzea Bohuslava Fuchse, jako významného rodáka Všechovic, užší spolupráce devíti obci v Mikroregionu Záhoran nese další výsledky. Tradiční pořádání Olympiady mikroregionu, společné studujní a poznávácí cesty, organizace seminářů, besed a dalších kulturních a společenských akcí. Dále také společné projekty investiční, výše uvedené pořízení techniky.
 
Nyní jsme zhruba v polovině tohoto období. Nechceme těžit jen z minulých úspěšných let, ale chceme pokračovat v rozvoji obce. Proto bychom rádi ve spolupráci s vámi, občany obce Všechovice, naplánovali další rozvojové aktivity obce. Prostřednictvím dotazníku, který je vložený ve zpravodaji, máte možnost sdělit svůj názor a postoj k tomu, co Vás v obci tíží, co byste chtěli změnit, co je potřeba udělat. Tento dotazník bude poté vyhodnocen a strategický dokument Program rozvoje obce aktualizován podle vašich odpovědí. Věříme, že se i v následujícím období podaří uskutečnit mnoho akcí, které přispějí k dalšímu rozvoji obce a že se podaří získat ještě nějaké zbývající dotační prostředky, které tomu napomohou.
Děkujeme za spolupráci
Ing. Marcela Tomášová, místostarostka

Knihovna

 

knihovna

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

SMS - kanál
 

 

Virtuální prohlídka obce

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)