Obec Všechovice
Všechovice

Na webových stránkách se pracuje!!!

Nový územní plán obce

Návrh územního plánu pro společné jednání

Opatření obecné povahy

Územní plán Všechovice, návrh, textová část

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Mapový portál

Současný Územní plán obce Všechovice je dostupný na OÚ,
 v grafické podobě na webových stránkách obce v záložce Mapový portál:

Geoportál

Na pravé straně menu mapového portálu rozklikněte záložku "Územní plánování".

Pořizování územního plánu, jednotlivé fáze vzniku plánu a další informace naleznete na stránkách MMR "Portál územního plánování"

Zpracovatelem nového Územního plánu je Ing. arch. Martin Vávra, pořizovatelem je MěÚ Hranice. 

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)