Všechovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Průtah obcí

1. etapa

Od 11. 5. 2020 bude zahájena rekonstrukce komunikací v obci

PRŮTAH OBCÍ

Vážení spoluobčané,

     začíná dlouho očekávaná akce rekonstrukce komunikací „Průtah obcí“. Investorem rekonstrukce silnice je Olomoucký kraj, investorem opravy a stavby nových chodníků a parkovacích míst podél krajské silnice je naše obec. V krátkosti Vás chceme informovat zejména o uzavírkách silnic a objížďkách vyvolaných touto stavbou. Akce je rozdělena na tři etapy. 

     První etapa začíná při vjezdu do obce od Malhotic za mostkem až po kruhový objezd a bude trvat od 11. 5. – 19. 7. 2020. Na tomto úseku budou zcela nové konstrukční vrstvy. Z tohoto důvodu bude po celou dobu stavby úplná obousměrná uzavírka této silnice. Autobusové linky (spoje číslo 920538 – Hranice-Všechovice-Horní Újezd, 920950 - Hranice-Býškovice-Bystřice p.H. a 771243 – Bystřice p.H.-Všechovice-Rajnochovice) se budou ve směru od Hranic otáčet v Malhoticích a pojedou do Všechovice přes Býškovice a stejně i v opačném směru. Zastávka v Malhoticích u družstva nebude obsluhována.

     Druhá etapa se týká úseku od kruhového objezdu ve směru na Kelč po konec obce a bude probíhat v období od 20. 7. do 31. 8. 2020. I zde dojde k úplné uzávěře komunikace, neboť na části od kruhového objezdu po odbočku ke škole budou také nové všechny konstrukční vrstvy silnice. Autobusová linka č. 920537 – Hranice-Ústí-Rouské-Všechovice-Provodovice bude končit a začínat na točně kolem studny u domu p. Volfa. Linka tedy nebude pokračovat do/z Provodovic.

Linka č. 948631 – Valašské Meziříčí-Kunovice-Všechovice-Kelč se bude také kolem studny otáčet a nebude zajíždět na autobusové stanoviště. 

Linka č. 771943 – Bystřice p.H.-Všechovice-Kelč bude obousměrně vedena po objízdné trase ze zastávky Všechovice aut.st. přes Provodovice, Komárno do Kunovic a do Kelče. 

      Zastávky Všechovice U Juhyně a Provodovice, rozc. nebudou linkou 920537 obsluhovány. Náhradou budou tyto zastávky obsluhovat vybranými spoji linky 771943 a 948631.

     Třetí etapa rekonstrukce komunikací bude v části od kruhového objezdu ve směru na Horní Újezd po konec obce v termínu od 1. 9. – 9. 10. 2020. I zde bude úplná uzavírka silnice, ale autobusům veřejné linkové dopravy bude průjezd stavbou umožněn. 

     Objízdné trasy pro ostatní dopravu v průběhu celé stavby povedou do a ze Všechovic po komunikacích přes sousední obce a budou dostatečně a zřetelně značeny.

     Nastanou situace, kdy někteří z Vás v lokalitě stavby nebudete moci zajíždět auty až ke svým domům. Ve spolupráci s realizační firmou se budeme snažit minimalizovat dobu nutnou pro tato opatření. V průběhu celé doby realizace akce Vás budeme informovat o uzavírkách a o aktuální situaci na stavbě prostřednictvím SMS zpráv, na webu obce www.vsechovice.eu, na úřední desce a informačními letáky. Kdykoliv v případě potřeby mě můžete kontaktovat na tel.: 602 514 404 nebo e-mailem starosta@vsechovice.eu.

     Prosím Vás tedy všechny o trpělivost, jedná se o velmi rozsáhlou stavbu, která bude pro nás všechny znamenat nemalé omezení. Věřím však, že výsledek bude stát za to. 

 

Radovan Mikuš, starosta

 

Další informace ZDE.