Obec Všechovice
Všechovice

Farní kostel

Farní kostel

 

Farní kostel Nejsvětější Trojice ve Všechovicích 

Tento farní kostel ve své nynější podobě pochází z roku 1779, je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Je to jednolodní klasicistní stavba. Se stavbou se začalo už v roce 1775. Na stavbu výrazně přispěl držitel všechovického léna Václav Želecký z Počenic a také držitel malhotského statku Jiřím Bojakovským Knurovz. O stavebnéí materiál se postaral biskup Maxmilián Hamilton a arcibiskup Antonín Theodor Colloredo-Valdsee. Farářem byl tehdy P. Jiljí Michel, který ve farnosti už působil v letech 1766 – 1797.

Kostel stojí na nejvyšším místě v obci. Je postaven z kamene a cihel, střecha je pokryta šindelem a později břidlicí. Vnější rozměry kostela: délka 35 m, šířka 15 m, výška 20 m. Podlahová plocha hlavní lodě činí 240 m2, plocha sakristije je 17,5 m2, plocha kúru je 32,5 m2. Klenba kostela je valená. Kostel má 10 oken o rozměrech 2 x 3,3 m. Presbytář osvětlují dvě malovaná okna Sv. Terezie a Sv. Jana Sarkandra a ostatní okna chrámovou loď.

Nad hlavním vchodem se tyčí velká věž vysoká 36 m, v níž jsou tři zvony: jeden zvon větší s reliéfem P. Marie s měsícem pod nohama, s Ježíškem na rukou a s korunou, reliéf kříže s nápisem: „+ANDREAS ORLIK LIB. BARO DE LAZISKA DOM. IN WSECHOWIZ CATHEDRALIS ECCLE. OLOM. CAN. ET CUSTOS PROTH.APOS. EMI CARD. ET PRIN. A. DIE. CONSILIARIVS HOC OPVS FIERI CURAVIT IN HONOREM ASSUMPTAE B. MARIAE VIRGINIS A. 1631“, váha je 360 kg. Druhý zvon je menší ocelový s nápisem: „Za světové války 1918“, váží 90 kg. Třetí zvonek je umíráček – ocelový a váží 40 kg, je volně visící bez zapojení a bez srdce. Na menší věžičce vysoké od základu 28 m, nad presbytářem, je zvon tzv. „sanktusník“ o váze 70 kg.

Hlavní oltář je obrácen k východu. Byl postaven v roce 1859 a po svatodušních svátcích konsekrován. Za oltářem je velký obraz Nejsvětější Trojice od Ignáce Bergera z roku 1864. Za oltářem jsou postaveny krásné barokní sochy sv. Dominika a sv. Kateřiny Sienské. Po levé straně je boční oltář s obrazem Marie Magdaleny a po pravé straně je boční oltář s obrazem Svaté Rodiny. Nad svatostánkem je obraz Panny Marie Ustavičné Pomoci, který pochází z Říma a byl také v Římě posvěcen papežem Lvem XIII. Nad oltář byl postaven v roce 1890. K presbytáři patří také dvě místnosti; na levé straně slouží jako sakristie a v místnosti na pravé straně bývá Boží Hrob. Nad nimi jsou oratoře, které kdysi sloužily pro patronátní pány.

Varhany byly pořízeny v roce 1879. Jsou mechanické a postavila je firma Neusser z Nového Jičína, v roce 1921 byly vyměněny 2 píšťaly. Nad hlavním vchodem je do bývalého okna zasazena socha Panny Marie Hostýnské, která se těší velké úctě místních farníků.

V roce 1914 byl kostel vymalován akademickým malířem Aloisem Zapletalem z Ostravy – Mariánských Hor. Výzdoba stropu i stěn je velmi jednoduchá a střízlivá. Nad okny jsou zobrazeni na stropě naši čeští patronové. V roce 1974 byla celá výzdoba kostela obnovena. V roce 1962 byla provedena generální oprava kostela. Střecha propouštěla vodu a zdivo kostela bylo 3 metry odshora prosáklé vodou. Věže musely být postaveny v novotě. Střecha byla pokryta eternitem, a to pouze do roku 1990, kdy byla střecha překryta plechem-hliníkem. V roce 2011 pořízena nová okna do kostela, v roce 2003 namontováno elektrické topení v kostele. V letošním roce, po třech letech rekonstrukcí, byla dokončena další oprava střechy. Další opravy však čekají na další období.

 

Datum vložení: 20. 6. 2011 22:30
Datum poslední aktualizace: 20. 6. 2011 22:30

Knihovna

 

knihovna

Kulturní dům Všechovice - obsazenost

KD Všechovice

Hlášení rozhlasu

SMS - kanál
 

 

Virtuální prohlídka obce

Mikroregion Záhoran

logo

Mikroregion Hranicko

Mikroregion Hranicko

  • 1281 první písemná zmínka
  • 878 počet obyvatel
  • 346 nadmořská výška (m n. m.)
  • 580 katastrální výměra (ha)