Obsah

Pravidla pro konání svatebních obřadů v obci Všechovice

Žádost o vydání občanského průkazu

 

Vzhledem ke změně zákona, nebude již OÚ Všechovice přijímat žádosti o vydání občanských průkazů (OP). Poslední termín, kdy si můžete podat žádost na OÚ Všechovice je 13. 12. 2011. Po tomto datu budou nové OP vyřizovat jen obce s rozšířenou působností, v našem případě MěÚ Hranice.  O vydání OP na OÚ Všechovice si do 13. 12. 2011  mohou požádat i senioři, kterým končí platnost OP v první polovině roku 2012.

Nejedná se o plošnou výměnu občanských průkazů. Občanské průkazy vydané do konce roku 2011 zůstávají v platnosti, ale ve chvíli, kdy po 1. lednu 2012 skončí občanovi platnost občanského průkazu, na základě žádosti dostane již nový občanský průkaz, který bude mít hodně podobný formát jako řidičský průkaz.


Od 1. ledna 2012 lze podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji jen u úřadů obce s rozšířenou působností. Pro naše občany je to MěÚ Hranice.  Vydání nového typu OP se strojově čitelnými údaji bez čipu občanu staršímu 15 let nepodléhá správnímu poplatku, jen v případě jeho ztráty, odcizení, poškození, zničení a za neoprávněně provedené zápisy, činí správní poplatek 100,- Kč. Správní poplatek za vydání e-OP s čipem (nepovinný) bude 500,- Kč. Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana (digitální foto bude pořízeno přímo na úřadě); součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k dalšímu digitálnímu zpracování. Platnost občanského průkazu je pro občany starší 15-ti let 10 roků. Nově bude také možné žádat o vydání e-OP pro děti mladší 15-ti let. Tento doklad bude mít platnost 5 let a správní poplatek za jeho vydání bude 50,- Kč.


Od 1.1.2011 ztráty OP, nebo odcizení OP mohou občané hlásit dále na našem úřadu na matrice a bude jim vydáno potvrzení o OP, ale žádost o OP již budou podávat na příslušném úřadu s rozšířenou působností. 

Na občanském průkazu už nebudou moci být zapsány děti, manžel, manželka ani partner a partnerka. Zůstane ale možnost požádat o zapsání vysokoškolského titulu.

 

 

Informační leták Ministerstva vnitra

leták MV