Navigace

Obsah

Dne 11. 2. 2015 se uskutečnilo úvodní jednání svolané Státním pozemkovým úřadem. Pozvání obdrželi všichni vlastníci pozemků, kterých se dotýká KPÚ (344) včetně těch, kteří jsou nedohledatelní, těmto byla pozvánka doručena veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce. Na úvodním jednání byl zvolen sbor zástupců: Ing. Josef Mikeska (zástupce společnosti  Xyience, a. s., vlastníka pozemků), Ing. Vladimír Helísek (zástupce společnosti Záhoran a.s., vlastníka pozemků), Alois Ondroušek (vlastník pozemků), René Kolařík (vlastník pozemků), Ing. Jiří Kuchařík (vlastník pozemků), Radomír Vinklárek (vlastník pozemků), Ludvík Tomáš (vlastník pozemků). Náhradníky byli zvoleni Jan Indruch (vlastník pozemků) a Ing. Vratislav Zdražil (vlastník pozemků). Státní pozemkový fond a Obec Všechovice jsou ze zákona členy sboru.

 

Zápis z jednání SZ 11. 2. 2015

Zápis z jednání SZ 25. 3. 2015