Navigace

Obsah

Nový územní plán obce Všechovice

Návrh územního plánu pro společné jednání

Opatření obecné povahy

Územní plán Všechovice, návrh, textová část

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres širších vztahů

Výkres veřejněprospěšných staveb, opatření a asanací

Výkres základního členění území

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

 

Současný Územní plán obce Všechovice je dostupný na OÚ,
 v grafické podobě na webových stránkách obce v záložce Mapový portál:

Geoportál

Na pravé straně menu mapového portálu rozklikněte záložku "Územní plánování".

Pořizování územního plánu, jednotlivé fáze vzniku plánu a další informace naleznete na stránkách MMR "Portál územního plánování"

Zpracovatelem nového Územního plánu je Ing. arch. Martin Vávra, pořizovatelem je MěÚ Hranice.